TWORZYMY
Blog

Darmowe źródła danych przestrzennych dla Polski (dla GIS i kartografii)

2019-07-01

W czasie pracy ze studentami oraz podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów, wielokrotnie otrzymywałem pytania dotyczące źródeł danych do map. Ponadto, wiele osób wskazywało, że najlepiej aby te źródła były darmowe i zawierały wszystko to, co pytająca osoba potrzebuje w danej chwili potrzebuje.

 

Kto by nie chciał mieć dostępu do takich baz danych po jednym kliknięciu ;)

 

Sprawa wydawałaby się trywialna, bo co za problem dla sprawnego GIS-owca czy kartografa takie podstawowe dane odszukać i wykorzystać do prowadzonych analiz lub redakcji map. Niestety, zapominamy jak to jest być młodym adeptem sztuki kartograficznej, kiedy nie wszystko jest tak oczywiste jak teraz, po wielu latach pracy w branży. Z drugiej strony, wielu z nas jest ukierunkowanych na swoją wąską specjalizację i nie ma potrzeby wychodzenia poza nią, szukając rozproszonych w sieci tematycznych źródeł danych.

 

Zbadaliśmy w EXGEO jak wyglądają zapytania Internautów o dane przestrzenne. Wyszukiwarka Google w Polsce odpytywana jest około 110 razy o hasło „dane przestrzenne” i 70 razy o hasło „dane GIS”. W skali  świata zwrot „GIS data” wyszukiwany jest już około 2 400 razy. 

 

Skąd czerpać dane przestrzenne i tworzyć z nich wartościowe mapy i analizy?

 

Problematyczność tego zagadnienia jest potęgowana przede wszystkim bogactwem możliwości i celów do jakich dane przestrzenne mogą zostać wykorzystane. W zależności od tematyki opracowania, jego szczegółowości i przeznaczenia, musimy sięgać po różnego typu dane zgromadzone w wielu formatach i rozsiane na setkach stron internetowych i serwerów.

 

Z jednej strony część danych są to tzw. dane publiczne, gromadzone i udostępniane przez poszczególne państwa (np. GUGiK), organizacje międzynarodowe (np. Europejska Agencja Środowiskowa), uczelnie i jednostki badawcze (np. Uniwersytet Gdański), z drugiej strony ogromne zasoby danych przestrzennych, tworzone są poprzez społeczność zgromadzoną wokół otwartych projektów mapowych (np. Open Street Map). 

 

Część danych udostępniona jest w postaci bardzo popularnych plików shapefile, co pozwala na ich edycję i swobodną symbolizację w oprogramowaniu GIS, inna część natomiast możliwa jest do „podpięcia” i wyświetlania w  postaci usług wymiany danych przestrzennych m.in. WMS, WFS i WTMS.

 

Prezentowany poniżej zestaw danych obejmuje zarówno dane przestrzenne dostępne w formacie shapefile, jako usługi udostępniania danych on-line oraz rastrowe źródła danych przestrzennych.

 

Źródła darmowych danych przestrzennych GIS dla Polski – podział tematyczny

 

 

 

Podział administracyjny i granice administracyjne >>>

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) - Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG)

POBIERZ 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) - Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych – BDOO (dla skali mapy 1:250 000)

POBIERZ 

 

DIVA GIS

POBIERZ 

 

 

Granice specjalne >>>

 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

 

Archiwum Państwowe

POBIERZ 

Dywizjon Straży Granicznej

POBIERZ 

Izba Skarbowa

POBIERZ 

Komenda Powiatowa Policji

POBIERZ 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

POBIERZ 

Komenda Rejonowa Policji (Warszawa)

POBIERZ 

Komenda Stołeczna Policji (Warszawa+9 przyległych powiatów)

POBIERZ 

Komenda Wojewódzka Policji

POBIERZ 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej

POBIERZ 

Komisariat Policji

POBIERZ 

Morskie Wody Wewnętrzne RP

POBIERZ 

Wody Terytorialne RP

POBIERZ 

Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminnej

POBIERZ 

Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

POBIERZ 

Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa

POBIERZ 

Obwody Spisowe

POBIERZ 

Oddział Straży Granicznej

POBIERZ 

Pas Nadbrzeżny (ląd)

POBIERZ 

Pas Ochronny (ląd)

POBIERZ 

Pas Techniczny (ląd)

POBIERZ 

Placówka Straży Granicznej

POBIERZ 

Państwowy Urząd Skarbowy

POBIERZ 

Porty Morskie

POBIERZ 

Przystań Morska

POBIERZ 

Reda

POBIERZ 

Prokuratura Apelacyjna

POBIERZ 

Pas Okręgowa

POBIERZ 

Pas Rejonowa

POBIERZ 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

POBIERZ 

Nadleśnictwa

POBIERZ 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

POBIERZ 

Rejon Statystyczny

POBIERZ 

Sąd Apelacyjny

POBIERZ 

Sąd Okręgowy

POBIERZ 

Sąd Rejonowy

POBIERZ 

Urząd Morski

POBIERZ 

Urząd Skarbowy Dużych Podatników

POBIERZ 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

POBIERZ 

Wyłączna Strefa Ekonomiczna (morska)

POBIERZ 

 

Nazwy miejscowości/toponimy >>>

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) - Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

POBIERZ 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) - Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych – BDOO (dla skali mapy 1:250 000)

POBIERZ 

Open Street Map

POBIERZ 

Natural Earth Data (dla skali mapy 1:10 000 000)

POBIERZ 

Źródło: VMAP Level 0 (dla skali mapy 1:1 000 000)

POBIERZ 

Źródło: GEONAMES.ORG

POBIERZ 

 

 

Nazwy geograficzne >>>

 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) – obiekty fizjograficzne

POBIERZ ↓

 

Źródło: GEONAMES.ORG

POBIERZ ↓

 

Ochrona przyrody >>>

 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych – BDOO (dla skali mapy 1:250 000)

POBIERZ ↓

 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), w tym:

 

Parki narodowe

POBIERZ ↓

Parki krajobrazowe

POBIERZ ↓

Rezerwaty przyrody

POBIERZ ↓

Obszary chronionego krajobrazu

POBIERZ ↓

Specjalne obszary ochrony („siedliskowa” NATURA 2000)

POBIERZ ↓

Obszary specjalnej ochrony („ptasia” NATURA 2000)

POBIERZ ↓

Zespoły przyrodniczno-krajobrazowe

POBIERZ ↓

Stanowiska dokumentacyjne

POBIERZ ↓

Użytki ekologiczne

POBIERZ ↓

Obszary RAMSAR

POBIERZ ↓

Korytarze ekologiczne

POBIERZ ↓

Regiony biogeograficzne

POBIERZ ↓

Mezoregiony fizycznogeograficzne (za Kondracki 2000)

POBIERZ ↓

Pomniki przyrody

dolnośląskie ↓ | kujawsko-pomorskie ↓ | lubelskie ↓ | lubuskie ↓ | łódzkie ↓ | małopolskie ↓ | mazowieckie ↓ | opolskie ↓ | podkarpackie ↓ | podlaskie ↓ | pomorskie ↓ | śląskie ↓ | świętokrzyskie ↓ | warmińsko-mazurskie ↓ | wielkopolskie ↓ | zachodniopomorskie ↓

 

Dane geologiczne >>>

 

Seryjne Mapy Arkuszowe 1:50 000 (skany map i objaśnień), w tym:

 

Instrukcja pobierania

Po przejściu do strony pobierania, należy wybrać w oknie po prawej warstwę „Seryjne Mapy Arkuszowe”. Po powiększeniu mapy do wybranego obszaru (narzędzie Lupa po lewej), wybierz narzędzie „Wyświetl informacje” i kliknij w interesujące Ciebie arkusz. Poniżej okna mapy pojawi się okno tabeli z linkiem do zestawu map w obrębie godła wybranego arkusza mapy seryjnej.

Przejdź do strony pobierania 

 

 

Dane i informacje geologiczne do pobrania (format shapefile), w tym:

 

Instrukcja pobierania

Po przejściu do strony pobierania, należy wybrać z listy interesujące Ciebie dane (można zaznaczyć na raz cały zestaw). Na dole strony po kliknięciu w przycisk „POBIERZ ↓” przejdziesz do strony z okienkiem w które należy podać adres poczty e-mail, na który zostanie przesłany link do wybranego zestawu danych.

Przejdź do strony pobierania 

 

Otwory wiertnicze (wyszukiwarka i narzędzia do filtrowania bazy danych)

Przejdź do strony 

 

Otwory i punkty badawcze, w tym:

Przejdź do strony 

 

Kartografia geologiczna, w tym:

Przejdź do strony 

 

Mapy geologiczne głęboko położonych struktur geologicznych:

Przejdź do strony 

 

Geologia inżynierska

Przejdź do strony 

 

Atlasy geologiczno-inżynierskie aglomeracji:

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

      Przejdź do strony 

 

 Hydrogeologia

 Przejdź do strony 

 

Geofizyka

Przejdź do strony 

 

 

Sejsmika

Sejsmika 2D i 3D - metadane dotyczące badań sejsmicznych 2D i 3D wykonanych w Polsce od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku do końca roku 2007

Przejdź do strony 

 

Geologia morza/ geologia Bałtyku

Przejdź do strony 

 

Surowce mineralne

Złoża wybilansowane (wykreślone z krajowego bilansu zasobów złóż kopalin, dla których określono źródło danych)

Obszary perspektywiczne i prognostyczne.

Obszary prognostyczne zweryfikowane.

Miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin.

Obszary przetargowe dla węglowodorów.

Obszary koncesyjne dla węglowodorów (skorowidz)

Przejdź do strony 

 

Złoża, tereny i obszary górnicze

Informacje na podstawie serwisu MIDAS który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski oraz ściśle z nimi związaną tematyką eksploatacji złóż.

Przejdź do strony 

 

Geochemia

Średnie zawartości pierwiastków w powierzchniowych wydzieleniach Mapy Litogenetycznej Polski 1:1 000 000 

Przejdź do strony 

 

Geotermia*

Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 1800 h pracy pompy ciepła i do głębokości 30,70,100 lub 130m

Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 2400 h pracy pompy ciepła i do głębokości 30,70,100 lub 130m

Średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*K] do głębokości 40, 70, 100 lub 130m

 

* dane z projektu TransGeoTherm realizowanego wspólnie przez Oddział Dolnośląski PIG-PIB oraz saksońską służbę geologiczną – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG):

Przejdź do strony 

 

Geozagrożenia i antropopresja 

Antropopresja

Przejdź do strony 

 

Osuwiska i tereny zagrożone (SOPO) - zagrożenia wynikające z powierzchniowych ruchów masowych

Przejdź do strony 

 

Obszary potencjalnej kolizyjności elementów zagospodarowania przestrzennego ze środowiskiem (geologia, obszary chronione).

Przejdź do strony 

 

Georóżnorodność i geoturystyka

Geostanowiska

Przejdź do strony 

 

Jaskinie

Przejdź do strony 

 

Mapy geoturystyczne (skany i tekst do pobrania)

 

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu i gmina Terespol, 1:75 000

Mapa  |  Tekst

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 1:60 000

Mapa Tekst

Suwalski Park Krajobrazowy, 1:25 000

Mapa Tekst

Welski Park Krajobrazowy. 1:40 000

Mapa Tekst

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, 1:40 000

Mapa Tekst

Nadmorski Park Krajobrazowy, 1:60 000

Mapa Tekst

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, 1:60 000

Mapa Tekst

Mazurski Park Krajobrazowy, 1:60 000

Mapa Tekst

Park Narodowy Ujście Warty, 1:25 000

Mapa Tekst

Pieniński Park Narodowy, 1:25 000

Mapa Tekst

Gorczański Park Narodowy, 1:25 000

Mapa Tekst

Ojcowski Park Narodowy, 1:25 000

Mapa Tekst

Drawieński Park Narodowy, 1:40 000

Mapa Tekst

Białowieski Park Narodowy, 1:25 000

Mapa Tekst

Wigierski Park Narodowy, 1:30 000

Mapa Tekst

Poleski Park Narodowy, 1:30 000

Mapa Tekst

Babiogórski Park Narodowy, 1:30 000

Mapa Tekst

Roztaczański Park Narodowy, 1:30 000

Mapa Tekst

 

Regiony fizycznogeograficzne (Kondracki 2002)

Przejdź do strony 

 

 

Historyczne mapy geologiczne

Przejdź do strony 

 

cdn.....

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń