TWORZYMY
Blog

Mapa turystyczna gminy Zbiczno (powiat brodnicki)

2021-05-24

Mapa turystyczna została opracowana na potrzeby wydania drukiem tzw. „mapy-wydzieranki” w formacie A3 w skali 1:50000. Opracowanie stanowi szczegółową mapę turystyczną, łącząceą treści topograficzne z informacjami turystycznymi.

 

Treść topograficzna obejmuje informacje dotyczące ukształtowania rzeźby terenu zaprezentowanego metodą cieniowania z oznaczeniem przebiegu głównych poziomic i punktów wysokościowych. Na tym tle ujęto położenie zbiorników wodnych (ze wskazaniem izobat i maksymalnej głębokości), przebieg cieków naturalnych oraz kanałów i rowów melioracyjnych. Pokrycie terenu reprezentowane jest przez zasięg występowania lasów (wraz z oznaczeniem oddziałów leśnych), łąk, pastwisk, terenów zabudowanych, pól uprawnych oraz pozostałych niewydzielonych powierzchni.


 

 

 


 

Infrastruktura jest reprezentowana na mapie w postaci oznaczenia przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich, dróg powiatowych oraz pozostałych traktów w tym dróg gruntowych. Na mapie ujęto także nieliczne na tym obszarze odcinki linii kolejowych.

 

Formy ochrony przyrody zostały wyróżnione w postaci granic Brodnickiego Parku Krajobrazowego, granic licznych rezerwatów przyrody oraz występowania pomników przyrody ożywionej (drzewa i aleje drzew) i nieożywionej (głazy narzutowe, eratyki). Atutem mapy jest autorskie oznaczenie atrakcji geoturystycznych na terenie gminy oraz terenach sąsiednich – jest to unikalny element na tego typu mapach turystycznych podnoszący wartość informacyjną mapy.

 

Treść turystyczna obejmuje liczne obiekty architektury, często wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te podzielono na kategorie obejmujące kościoły, dwory, budynki gospodarcze, grodziska, pałace, grody, budynki kolejowe, inne budynki, bunkry, cmentarze, mogiły, krzyże, figurki, kapliczki i pomniki. Liczną grupę obiektów stanowią punkty związane z zielenią i ochroną przyrody. Możemy w tej kategorii wyróżnić budynki Brodnickiego Parku Krajobrazowego (BPK), leśniczówki, zieleń komponowaną (parki podworskie, skwery), obiekty sportowe i pośrednio stadniny.

 

Infrastruktura zabezpieczajaca turystykę wodną obejmuje przystanie, kąpieliska strzeżone, obiekty hodowli ryb słodkowodnych oraz splity wędkarskie. Zaplecze noclegowo-gastronomiczne reprezentowana jest przez różnego rodzaju obiekty noclegowe – hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne i pola namiotowe. Na mapie nie mogło zabraknąć lokalizacji obiektów gastronomicznych , m.in. restauracji, barów, i smażalni ryb. Infrastruktura uzupełniająca zaplecze turystyczne gminy obejmuje lokalizację stacji paliw, wybranych obiektów handlowych, obiektów opieki zdrowotnej, punktów aptecznych, placówek bankowych, punktów pocztowych oraz miejsc postojowych w lasach.

 

Obszar gminy poprzecinany jest gęstą siecią szlaków turystycznych w tym szlakami kajakowymi bazującymi na naturalnych szlakach wodnych i jeziorach, dwóch szlaków rowerowych oraz sześciu szlaków pieszych. Dla wszystkich szukających wiedzy na terenie gminy znaleźć można ścieżki edukacyjne.

Napisz do nas lub zadzwoń