TWORZYMY
Blog

Obiekty kultu religijnego w Europie [MAPY]

2020-02-02

W oparciu o dane udostępniane na portalu Open Street Map (www.openstreetmap.org) dokonaliśmy analizy przeznaczenia wszystkich budynków i wyodrębniliśmy te, które stanowią miejsca kultu religijnego. Wyselekcjonowane budynki podzieliliśmy na te będące miejscami kultu dla wyznawców chrześcijaństwa i islamu. Wyniki analizy prezentujemy na mapach.

 

Analizując rozkład przestrzenny obiektów kultu, należy pamiętać, że dane OSM nie są danymi kompletnymi i są tworzone, uzupełniane i edytowane przez cały czas przez tysiące użytkowników Open Street Map.  Ewentualne nieścisłości w liczbie i rozmieszczeniu obiektów kultu danej religii w poszczególnych lokalizacjach, mogą wynikać z braku takich danych w bazie danych OSM. 


Chrześcijaństwo Islam


 

Analizujemy dane przestrzenne, nie tylko z serwisu OSM - sprawdź >>>

 

 

   CHRZEŚCIJAŃSTWO W EUROPIE   

 

Rozmieszczenie obiektów kultu (katedry, kościoły, bazyliki, cerkwie, klasztory, kaplice)

 

 

europa, chrześcijaństwo, mapa, kościoły, katedry, bazyliki, klasztory, cerkwie, kaplice, analizy GIS, exgeo

 

   ISLAM W EUROPIE   

 

Rozmieszczenie meczetów

 

europa, islam, mapa, analizy gis, exgeo

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń