TWORZYMY
Blog

Regiony Historyczne

„Regiony Historyczne” to projekt popularnonaukowy tworzony przez nasz zespół ze współudziałem zaprzyjaźnionych historyków i badaczy regionalnych. 

 

Głównym zadaniem, które postawiliśmy sobie na początku prac, było przygotowanie ujednoliconego zestawu trzech rodzajów map historycznych (ukształtowanie powierzchni, administracja, osadnictwo) dla wszystkich regionów historycznych w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Regiony historyczne rozumiane są w tym przypadku jako dawne województwa/ziemie wchodzące w skład ówczesnego państwa polsko-litewskiego oraz ziemie, które przez jakiś czas były pod jego wpływami. Więcej na stronie projektu www.regionyhistoryczne.exgeo.pl

 

Przejdź do strony projektu ▼

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń