TWORZYMY
Usługi

Kartografia historyczna

 

KARTOGRAFIA HISTORYCZNA  

 

Kartografia historyczna stanowi istotny zakres naszej działalności. Omawianie zagadnień historycznych bez poznania ich kontekstu przestrzennego jest zawsze niepełne, gdyż wszystko co dotyczyło przeszłości, zachodziło zarówno w czasie jak i przestrzeni.

 

Prezentacja przeszłości w za pomocą mapy nie jest rzeczą prostą. Informacja historyczna będąca niejednoznaczną, nieprecyzyjną i niepełną konfrontowana jest z powierzchnią mapy, która dla odmiany jest ściśle określona, jednoznaczna i wymaga precyzyjnej i bardzo konkretnej informacji przestrzennej. Takie postawienie problemu każdorazowo wymusza na redaktorze analizowanie projektowanej treści zarówno od strony historycznej i jak przyrodniczej, gdyż wszelkie wydarzenia miały miejsce na określonej przestrzeni i specyficznym dla prezentowanej epoki krajobrazie.

 

Odbiorcami naszych projektów są przede wszystkim wydawnictwa, jednostki naukowe, indywidualni historycy i archeolodzy oraz wiodące portale historyczne. Nasz zespół współpracuje z instytutami naukowymi w ramach prowadzonych przez nie projektów badawczych, wspierając ich prace od strony geoinformacyjnej i kartograficznej.

 

Zobacz opinie naszych Klientów 

 

 

Bazując na wielokierunkowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, obowiązkowo wspartej źródłami historycznymi, tworzymy wiarygodną scenografię dla prezentowanych zagadnień historycznych. W ramach szeroko pojętej kartografii historycznej wykonujemy m.in.:

 

 

Zobacz zrealizowane projekty 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń